درباره من

امید علیزاده

کوهنورد و فعال کارگری سوسیالیست